Δευτέρα, 9 Μαρτίου 2009

Εικονοκλαστική η εποχή μας


Η αποκορύφωση των αιρέσεων του Μονοφυσιτισμού, Μονοενεργητισμού, Μονοθελητισμού, είναι η Εικονομαχία. Δηλαδή, καλά ο Χριστός έχει δύο φύσεις , δύο Ενέργειες, δύο θελήσεις, αλλά να μην εικονίζεται, θέλανε οι ασεβείς διότι τους ήλεγχε το πράον του Χριστού. Ακόμη πιο τραγικοί οι εικονοκλάσται, οι οποίοι κυριολεκτικώς δαιμονίζονταν όταν αντίκρυζαν τον εικονιζόμενο Κύριο. Μήπως η εποχή στην οποία ζούμε διαφέρει από τον 8ο αιώνα μ.Χ.;
θέλει όπως καταστρέψει και κατασπαράξει τον όλο άνθρωπο - Άνδρα, Γυναίκα και παιδί, μιας και δεν μπορεί να τα βάλει με τον Θεόν, πλήττει θανασίμως το αγαπημένο δημιούργημα Του, για να "στενοχωρέσει" τελικά τον Ίδιο.
Εμπρός να αναστηλλώσουμε την καταφθαρείσα εικόνα μέσα μας, δια της Μετανοίας και του αγώνος μας. Η εικόνα στην Ορθοδοξία δεν απεικονίζει την φωτογραφία του υλικού ανθρώπου μόνο, αλλά και του πνευματικού τοιαύτου. παρέχει δηλαδή την έκφραση του Ορθοδόξου δόγματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου