Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Προς ΚΟΛΛΑΣΑΕΙς επιστολή

Η ΑΛΛΗΛΟΠΕΡΙΧΩΡΗΣΗ των κοινών ιδιοτήτων των προσώπων της Αγίας Τριάδος, προτυπώνεται και στις τρεις μεγάλες θεολογικές αρετές, την Αγάπη, Πίστη και Ελπίδα.Καθώς όμως τα πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος έχουν και τα ιδιαίτερα 'ιδιώματα' τους, έτσι και οι 3 ανωτέρω αρετές, διατηρούν και αυτές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Έτσι ομιλούμε για -Ά το έργο της Πίστεως που εκφράζεται με την Προσευχή και τη Λατρεία(ώρες Λατρείας)
-Β΄τον κόπο της Αγάπης που φαίνεται με την Ελεημοσύνη και Συγχωρητικότητα,
-Γ΄την υπομονή της Ελπίδος, που ποσοτικοποιείται με την Νηστεία