Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Αλήθεια και Αγάπη. Το αιώνιον συναμφότερον.


Ο Θεός αγάπη εστί. Αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός..
Η Αγία Τριάς αγαπάται επειδή είναι μία φύσις-τρία πρόσωπα, δηλαδή προηγείται το Δόγμα-η Αλήθεια, και "έλκεται" η Αγάπη, και ουχί το αντίστροφον! Δέν υφίσταται το Τριαδολογικό δόγμα επειδή αγαπώνται τα τρία πρόσωπα, αλλά η αγάπη στηρίζεται στην Α-
-λήθεια, όπως η Πίστη στηρίζεται στην Ανάσταση(-Ιστορία) και όχι η Ανάστασις του Σωτήρος σ' ένα "φαντασιοκόπημα" που αυτοτιτλοφορείται ως "πίστη". Έτσι επανερχόμαστε
στην εν αληθεία αγάπη του Παύλου: "η αγάπη συγχαίρει τη αληθεία" και στην εν αγάπη Αλήθεια του Ιωάννου: "Εγώ ειμί η Αλήθεια" . Η αγάπη ασφαλίζεται και αναπτύσεται στην Αλήθεια. Η αγάπη είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Καθηγητής Θεολογίας Στ. Σάκκος, α λ η θ ο χ α ρ έ ς φυτό ! Η αγάπη χωρίς την αλήθεια στην καλύτερη περίπτωση είναι μία αόριστη, κούφια και "ξύλινη αγαπολογία", ενώ στην χειρότερη, μιά αδίαντροπος απάτη. Από την άλλη, και η Αλήθεια χωρίς την Αγάπη είναι ένας ψυχρός απομνημονευτής "γνώσης". Η συνομήλικος των αιώνων Αγάπη του Θεού πάντοτε συνυπάρχει και συνυφαίνεται με την ορθότητα της Χριστού Διδασκαλίας, την θεσπιζομένη υπό του Αγίου Πνεύματος, διά των Θεοκινήτων Πατέρων. Η Εκκλησία υπάρχει μέχρι σήμερα "στύλος και εδραίωμα της Αληθείας", διότι κάποιοι Άγιοι-Ήρωες της Πίστεως αρνήθηκαν σθεναρά ,παλληκαρίσια θα λέγαμε, για το ανόθευτον της ΆΠΑΞ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙΣΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ. Εμείς οι μετα..μοντέρνοι τι κάνουμε και πώς πορευόμαστε; ...Αυτοκριτική..και καλή Μετάνοια να' χουμε όλοι μας.